Οφέλη που θα έχει το παιδί σας μετά την εκπαίδευση του στο Manners4Minors

Τα παιδιά στην εξέλιξη του προγράμματος μαθαίνουν να έχουν:

 • Καλοσύνη
 • Σεβασμό
 • Αυτοεκτίμηση
 • Συμπόνια
 • Ενσυναίσθηση
 • Συνείδηση

Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν να:

 • λαμβάνουν υπόψη τα άλλα άτομα γύρω τους
 • είναι πρόθυμοι έτσι ώστε οι γύρω τους να είναι ευχαριστημένοι
 • κάνουν έξυπνες και ώριμες επιλογές σκεπτόμενοι πριν δράσουν

Το Manners4Minors είναι ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα Σωστής Κοινωνικής Συμπεριφοράς και Καλών Τροπών για μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου. Ξεκίνησε το 2007 και υλοποιείται σε πάνω από 50 κέντρα παγκοσμίως.

Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να αισθάνονται την αγάπη και την αποδοχή και ότι η συμπεριφορά και οι τρόποι τους είναι αρεστοί από γονιούς, δασκάλους, φίλους, κλπ. Αυτό στηρίζεται στην ανάγκη του παιδιού να γίνει αποδεκτό. Με βάση την έννοια της αποδεκτικότητας, το Manners4Minors ωθεί τα παιδιά στο να δεχτούν τη σημασία της σωστής κοινωνικής συμπεριφοράς και των καλών τρόπων, δημιουργώντας παιδιά τα οποία οι άλλοι θα θέλουν να συναναστρέφονται, να παίζουν και να είναι γύρω τους.

Στο Manners4Minors συζητούμε συναισθηματικά, κοινωνικά, προσωπικά και σχολικά θέματα. Καθορίζουμε ένα υγειές σύστημα αξιών του παιδιού. Το Manners4Minors μπορεί κάποιος να το ξεκινήσει από A Δημοτικού μέχρι Γ Γυμνασίου.

Προσφερόμενα επίπεδα

 • Manners4Minors 1: Mr & Ms Awesome, Mr & Ms Wonderful
 • Manners4Minors 2: Mr & Ms Amazing, Mr & Ms Inspiring

Τα μαθήματα Manners4Minors για μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου ξεκινούν Σεπτέμβριο ή Φεβρουάριο ανάλογα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις διάφορες επιλογές ως προς τις μέρες και ώρες. Η περίοδος εγγραφών ξεκινά μετά το Πάσχα και συνεχίζεται μέχρι και τον Σεπτέμβριο.